Over Ons

Women in Business Suriname

De Stichting Women in Business Suriname (WBS) werd opgericht op 11 mei 1993 en staat ingeschreven in het Openbaar Stichtingenregister onder nummer 1076.
In 1998 werd het Bureau van de Women in Business Suriname opgericht als werkarm van de stichting. Vanaf Januari 2004 is de WBS zelfvoorzienend en in 2013 is de organisatie een naamsverandering ondergaan naar Women in Business Suriname (WBS).

Missie

De Women in Business Suriname is een toonaangevende organisatie die op innovatieve wijze werkt aan het stimuleren en het versterken van (vrouwelijke) ondernemers, vrouwengroepen en gemeenschappen in stad, district en binnenland.

Visie

Het bereiken van haar missie realiseert zij middels het verzorgen van ondernemerstrainingen, verlenen van bemiddeling- en of adviesdiensten, het uitvoeren van gemeenschapsontwikkelings- projecten en technologische assistentie en organiseren van netwerk bijeenkomsten.

Wat wij doen met Ondernemerschap


Onze dienstverlening is onderverdeeld in de volgende Units

 • het schrijven van bedrijfsplannen of begeleiding daarin
 • advies en begeleiding in bedrijfsspecifieke problemen
 • trainingen gericht op ondernemerschap
 • vakgerichte trainingen
 • assistentie bij het identificeren van projecten
 • aanvragen van fondsen voor projecten
 • uitvoeren en monitoren van projecten van de opdrachtgever
Deze unit biedt de ondernemer(ster) informatie over eenvoudige technologie aan ter verhoging van de productie en verbetering van de kwaliteit met name in de voedsel- en landbouw branche. Waar nodig en gewenst wil de WBS bemiddelen bij aankoop en eventueel de producten en machines laten halen.
Het low income Shelter Program (LISP) is een program van de overhead om de mensen die het financieel moeilijk hebben te helpen hun woning te renoveren of bouwen. Women in Business Group is een van de instanties die de ondersteuning biedt aan de overheid bij de uitvoer van dit program.
WBS is de enige NGO die van uit de overheid programma’s microkredieten mag uitzetten.
 • het aantrekken van fondsen voor de krediet verstrekking
 • het verstrekken van microkredieten aan ondernemers
 • kredietbemiddeling
 • coachen en begeleiding gedurende de looptijd van het krediet middels veldbezoeken
 • Coachen en begeleiden en trainen van jongeren op het gebied van ondernemerschap
 • Programma’s opzetten voor kansarme jongeren, drop-outs and youth at risk
Business Unit van de Women in Business Suriname is er op gericht om producten van de organisatie op de Surinaamse Markt te brengen.

350+

Leden

45+

Partners

40+

Projecten

7

Units

15+

Personeel

Heeft u een business idee?

Wij kunnen u de juiste begeleiding geven om uw idee tot werkelijkheid te maken. Maak vandaag nog contact!