Sustainable Entrepreneurial Education Program for Women (S.E.E.P.)

Omschrijving

Uit onze ervaring blijkt dat de afgelopen 23 jaar start ups door vrouwen en micro entrepreneurs in de leeftijdsgroep 23-37 jaar niet voldoende kunnen investeren in entrepreneurship educatie. Deze vrouwen in deze leeftijd klasse worden doorgaans gemarginaliseerd en komen uit kwetsbare groepen zoals: gebrek aan ondernemende vaardigheden, dropouts, alleenstaande moeders, lage inkomensgroepen en degenen die minder carrièremogelijkheden hebben.

Zij blijven in de vicieuze cirkel van armoede door het gebrek aan kennis en vaardigheden om een ​​bedrijf te ontwikkelen. Een grote groep van deze kwetsbare vrouwen is hoofd van een eenoudergezin en vervult de rol van ouder en kostwinner. Vanuit deze verantwoordelijkheid moeten zij zelfvoorzienend zijn en inkomsten genereren om te overleven, wat doorgaans leidt tot het opstarten van een micro- en klein bedrijf die actief is in de informele economie. Deze opkomende ondernemingen hebben het potentieel om te groeien tot stabiele bedrijven die het bestaan ​​van deze vrouwen kunnen verlichten en een belangrijke bijdrage leveren aan de Surinaamse econorie. "Micro en kleine ondernemingen zijn de ruggengraat van de economie.

Doelstelling

Het doel van dit project is de capaciteit van vrouwelijke ondernemers uit de gemarginaliseerde en kwetsbare groepen te versterken door hen tools aan te reiken om stabiele bedrijven met kwaliteitsproducten neer te zetten. Dit is een innovatief project dat de basis legt voor het opzetten van een incubatiecentrum voor de doelgroep door ondersteuning, training, begeleiding en bedrijfscoaching aan ondernemers te bieden voor het stimuleren van capacity building en duurzaam ondernemerschap.

Dit project bestaat uit de volgende modules:

  1. Entrepreneurship skills
  2. Personnel and organisation
  3. Administrative management
  4. Finance
  5. Marketing
  6. Supply chain
  7. Product development

Verder zullen diverse activiteiten hieraan gekoppeld worden w.o. motivation speeches, lezingen, coaching sessies, consultaties, bedrijven bezoeken en een business fair.

Partner

The Coca-Cola Company

Jaar

2017